Besplatna dostava

Više od 100 000 zadovoljnih kupaca

Garancija

0606064903

Politika Privatnosti

PRIVATNOST

Politika Privatnosti

Sajt rs.onesleep.com je u vlasništvu firme: Medacom doo, sa sedistem na adresi Nikodija Stojanovića Tatka BB, 18000 Niš, sa matičnim brojem 06255230.

rs.onesleep.com Vaše podatke obrađuje u potpunosti u skladu sa važećim propisima kojima je regulisana oblast zaštite privatnosti i podataka o ličnosti i isključivo u svrhe koje su konkretno određene, uz Vašu izričitu saglasnost, opravdane i zakonite. Vaše podatke neće dalje obrađivati na način koji nije u skladu sa svrhom u koju je prikupljen.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Meatlnepolice.rs o svojim korisnicima prikuplja sledeće podatke:

  • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa, adresa za isporuku);
  • kontakt podaci i podaci o Vašoj komunikaciji sa rs.onesleep.com (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vreme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vreme i trajanje telefonskih poziva, snimci telefonskih poziva);
  • kanal i kampanja – izvor preko kojeg je korisnik-kupac došao u kontakt sa rs.onesleep.com (internet stranica i oglasna kampanja tj. akcija, pozivni centar);
  • podatke o korisnikovim narudžbama i izdanim računima (datum primanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cene kupljenih proizvoda, konačni izbor narudžbe, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdaje računa, oznaka osobe koja je izdala račun, itd.) te podatke o rešavanju reklamacija proizvoda i/ili odustanka od ugovora;
  • podaci o upotrebi internet stranice (datum i vreme posete internet stranice, posećene stranice tj. URL-i, vreme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posećenih stranica, ukupno vreme posete internet stranice, radnje na internet stranici) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e-pošta, SMS) prodavca;
  • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca sa strane korisnika, npr. u okviru nagradnih igra ili upotrebe konfiguratora za identifikaciju optimalnih proizvoda za potrebe korisnika;
  • druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni kod zahteva na određene usluge, koje te podatke zahtevaju.

rs.onesleep.com ne sakuplja i ne obrađuje vaše lične podatke, osim kada mu vi to omogućite, tj. kod narudžbine proizvoda ili usluga, kada se prijavite na primanje e-mail obaveštenja, učestvujete u nagradnoj igri ili kada za prikupljanje ličnih podataka postoji zakonski osnov ili rs.onesleep.com za prikupljanje i obradu ima legitimni zakonski interes.

Svrha obrade i pravni osnov

rs.onesleep.com prikupljaju Vaše podatke u svrhu kreiranja korisničkih naloga, pružanja osnovnih usluga, obrada transakcija, ponude novih proizvoda i usluga, promocija i isporuke robe i optimizacije internet stranice.

rs.onesleep.com podatke o ličnosti obrađuje na osnovu Vašeg pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha, ukoliko je prikupljanje i obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa Vama, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora i ukoliko je obrada neophodna u cilju poštovanja zakonskih obaveza koje rs.onesleep.com imaju, prema važećim propisima Republike Srbije.

Korisnici podataka

Pristup vašim podacima imaju zaposleni u rs.onesleep.com u meri u kojoj je to neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, u cilju ispunjenja svrhe obrade (kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obrade transakcija, komunikacije sa Vama kao korisnikom, ponude novih proizvoda i usluga).

Imajte u vidu da rs.onesleep.com mogu pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše lične podatke, poveriti drugim pravnim licima (ugovornim obrađivačima podatak), koji te podatke mogu obrađivati isključivo u ime i za račun rs.onesleep.com uz punu zaštitu Vaših prava i zakonom zaštićenih interesa u zasebnim ugovorima koje sa njima zaključimo i to samo u skladu sa namenama koje su opredeljene u ovoj politici privatnosti. rs.onesleep.com neće prodavati vaše lične podatke trećim neovlašćenim licima, a ugovorni obrađivači imaće pristup Vašim podacima samo u meri u kojoj je to neophodno kako bi ispunili svoje ugovorne obaveze prema rs.onesleep.com.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima rs.onesleep.com dele određene podatke su: računovodstvene agencije, advokatske kancelarije i drugi pravni i poslovni savetnici; kurirske službe, pružaoci usluge obrade podataka i analitike, pružaoci usluge slanja e-maila (Mailchimp), pružaoci usluge sistema za plaćanja, kao što su: WsPay, PayPal, Solo, pružaoci usluge internet oglašavanja (npr. Google, Facebook).

Zaštita podataka

U skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, rs.onesleep.com sprovode odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik. rs.onesleep.com štiti vaše podatke korišćenjem antivirus zaštite i drugih odgovarajućih tehnoloških i informatičkih sistema. rs.onesleep.com su preuzele odgovarajuće mere da svi sistemi, servisi i oprema koja se koristi za obradu Vaših ličnih podataka ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti. rs.onesleep.com izvršavju redovne provere kako bi osigurao da tehničke mere zaštite hardvera i softvera funkcionišu propisno.

Zaposlenima, IT podršci i kurirskim službama i ostalim eksternim obrađivačima podataka omogućen je pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju. Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmenu i brisanje podataka, omogućeno je samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla.

rs.onesleep.com čuvaju vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno, za pružanje usluga Vama, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije i trećim licima

rs.onesleep.com ne vrše transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Ove informacije se odnose samo na našu veb stranicu na www. rs.onesleep.com. Ako ste preusmereni na druge stranice preko linkova na našim stranicama, molimo Vas da se informišete o tome o rukovanju vašim podacima na tim stranicama.

Ove internet stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj web lokaciji.

Vaši lični podaci neće biti preneti trećim licima bez vaše izričite saglasnosti ili bez pravnog osnova. Nakon završetka obrade, vaši podaci će biti izbrisani. Nakon isteka zakonske obaveze čuvanja navedenih podataka, ovi podaci će biti izbrisani osim ako ste izričito pristali na njegovu daljnju upotrebu.

Izvori podataka

Dobijamo podatke direktno od Vas kao korisnika (uključujući i preko uređaja koje koristite).

Obrada se vrši isključivo za zaštitu naših sistema (izbegavanje zloupotreba), za potrebe statističke analize i za optimizaciju naših usluga i internet stranice. Ne izvršavamo personalizovano vrednovanje bez vaše prethodne saglasnosti.

Newsletter

Naša internet stranica nudi elektronski bilten na koji se možete dobrovoljno prijaviti i odjaviti u bilo koje vreme. Vaša e-adresa će se koristiti isključivo za slanje e-pošte, u vezi sa našim proizvodima i uslugama.

Vaša prava

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti: pravo da zahtevate pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti, prava da zahtevate ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, pravo podnošenja pritužbe Povereniku, pravo na informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i koji su to podaci, pristup Vašim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka.

Na Vaš zahtev, rs.onesleep.com će Vam dostaviti kopiju podataka koje obrađuje, a koji se odnose na Vas. rs.onesleep.com mogu da zahtevaju naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem rs.onesleep.com na sledeće načine:

firma Medacom doo
Nikodija Stojanovića Tatka bb, 18000 Niš
MB: 06255230
PIB: 101534145

E-mail: rs@onesleep.com

Ako imate pitanja u vezi naše politike privatnosti, molimo kontaktirajte nas: rs@onesleep.com